Warunki korzystania

                                                                               Zasady współpracy portalu www.CzasCzytania.pl z Wydawcami

 1. Portal www.CzasCzytania.pl udostępnia wydawcom możliwość samodzielnego publikowania w ramach portalu treści multimedialnych, które następnie udostępniane są odpłatne lub bezpłatnie użytkownikom końcowym portalu www.CzasCzytania.pl.
 2. Usługa portalu www.CzasCzytania.pl przeznaczona jest wyłącznie dla wydawców, którym przysługują prawa autorskie do treści multimedialnych mających być przedmiotem udostępniania.
 3. Portal www.CzasCzytania.pl oferuje dogodne warunki współpracy i zasady udostępniania utworów w   oparciu o przystępny regulamin udostępniania treści multimedialnych.
 4. Podstawowymi warunkami współpracy wydawców z portalem www.CzasCzytania.pl jest:
  1. Założenie przez wydawcę indywidualnego konta w ramach portalu www.CzasCzytania.pl;
  2. Zgłoszenie się wydawcy na podane niżej dane kontaktowe w celu zawarcia umowy na publikację i dystrybucję treści multimedialnych: biuro@czasczytania.pl numer telefonu: (+48) 796-838-211;
  3. Zawarcie pomiędzy portalem www.CzasCzytania.pl, a wydawcą umowy na publikację i dystrybucję treści multimedialnych - w formie pisemnej;
  4. Dostarczenie przez wydawcę do portalu www.CzasCzytania.pl treści multimedialnych w celu ich dystrybucji w ramach portalu;
 5. Wydawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do udostępnionych za pośrednictwem portalu www.CzasCzytania.pl treści multimedialnych na zasadach określonych w umowie.